adwokat Kopeć Garbulińska Tarnobrzeg

"Niewiedza nie stanowi usprawiedliwienia

dla nieprzemyślanych działań.

Gdy się nie wie, gdy ma się wątpliwości, dobrze jest zasięgnąć porady..."

A.Sapkowski

adwokat Tarnobrzeg - Prawo rodzinne
adwokat Tarnobrzeg - Prawo cywilne
adwokat Tarnobrzeg - Prawo karne
adwokat Tarnobrzeg - Prawo spadkowe
Kancelarie adwokackie Tarnobrzeg
Kancelaria Adwokacka Tarnobrzeg

ADWOKAT DR MIROSŁAW KOPEĆ

UL.SIENKIEWICZA 9,

39-400 TARNOBRZEG

TEL. 607 385 648

adwokat Tarnobrzeg - Prawo medyczne
Kancelaria adwokacka w Tarnobrzegu
adwokat Tarnobrzeg - Prawo karne skarbowe
adwokat Tarnobrzeg
adwokat Tarnobrzeg
adwokat Tarnobrzeg

Adwokat Tarnobrzeg - Kancelaria adwokacka

Kancelaria adwokacka Tarnobrzeg

Świadczymy kompleksową obsługę prawną klientów indywidualnych, podmiotów gospodarczych oraz podmiotów instytucjonalnych, udzielając profesjonalnego wsparcia oraz pomagając w rozwiązywaniu spraw o szerokim spektrum. Zespół naszej Kancelarii tworzą doświadczeni i zainteresowani wieloma dziedzinami prawa specjaliści - adwokat dr Mirosław Kopeć oraz adwokat Joanna Garbulińska. Udzielamy fachowej, rzetelnej pomocy prawnej, zarówno procesowej, jak i związanej z doradztwem przedsądowym. Zapewniamy zachowanie pełnej poufności na każdym etapie postępowania. W codziennej pracy stawiamy na profesjonalizm, najwyższy stopień kompetencji, determinację, indywidualne podejście do każdego klienta oraz działanie zgodne z najwyższymi standardami i zasadami etyki zawodowej.

Adwokat Tarnobrzeg - zakres działań

Nasza Kancelaria Adwokacka w Tarnobrzegu udziela fachowego wsparcia z wielu dziedzin prawa. Bierzemy pełną odpowiedzialność za sprawy naszych klientów, dlatego do każdej z nich podchodzimy profesjonalnie. Dokonujemy rzetelnej oceny każdego zagadnienia prawnego, na podstawie której dobieramy optymalne rozwiązania - a wszystko to w celu ochrony dóbr i interesów naszych klientów. Dla każdej sprawy przygotowujemy indywidualną strategię działania, uwzględniającą zastosowanie odpowiednich instrumentów prawnych.

 

Zakres prowadzonych działań obejmuje:

 

 • prawo cywilne (m.in. spory sąsiedzkie, ustalenie granic, zasiedzenie, ochronę dóbr osobistych, zniesienie współwłasności, roszczenia wynikające z umów cywilnoprawnych, odszkodowania, renty, zadośćuczynienia, sprawy przeciwko zakładom ubezpieczeń),

 • prawo rodzinne (m.in. rozwody, separacje, podział majątku, alimenty, ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej),

 • prawo pracy (m.in. spory pracownicze, mobbing, dochodzenie odszkodowań od pracodawcy) i ubezpieczeń społecznych (m.in. świadczenia wypadkowe, emerytalno-rentowe, waloryzację świadczeń),

 • prawo administracyjne (m.in. reprezentację przed organami administracyjnymi, odwołania od decyzji administracyjnych, procesy inwestycyjne, koncesje i zezwolenia),

 • prawo karne (m.in. obronę, odroczenie wykonania kary, warunkowe, przedterminowe zwolnienie, dozór elektroniczny, sprawy o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, zatrzymanie lub tymczasowe aresztowanie), w tym również prawo karne skarbowe,

 • prawo spadkowe (m.in. nabycie spadku, zachowek, polecenie i zapis, niegodne dziedziczenie),

 • prawo samorządu terytorialnego (m.in. zamówienia publiczne, opinie prawne dotyczące projektów uchwał i decyzji administracyjnych, gospodarkę komunalną, ochronę środowiska i nieruchomości),

 • prawo gospodarcze (m.in. rejestrację przedsiębiorstw, zabezpieczenie i windykację należności, restrukturyzację, likwidację przedsiębiorstw),

 • prawo medyczne (m.in. naruszenie praw pacjenta, reprezentację placówek medycznych, spory z zakładami ubezpieczeń).

 

Świadczymy kompleksowe usługi prawne poprzez:

 

 • udzielanie kompetentnych i rzetelnych porad prawnych,

 • sporządzanie niezbędnych pism procesowych,

 • profesjonalne prowadzenie spraw i reprezentowanie klientów przed sądami wszystkich instancji oraz przed organami administracji publicznej i innymi instytucjami,

 • sporządzanie opinii prawnych,

 • tworzenie i opiniowanie umów,

 • negocjowanie warunków zawieranych umów,

 • dochodzenie odszkodowań,

 • dochodzenie należności od dłużników,

 • stałą obsługę prawną podmiotów gospodarczych i administracji publicznej,

 • pozasądowe rozwiązywanie sporów na drodze mediacji.

 

Adwokaci Tarnobrzeg - dlaczego warto skorzystać z usług naszej Kancelarii?

 

Każdą sprawę rozpatrujemy indywidualnie - podstawę naszego sukcesu stanowi zrozumienie potrzeb klienta i najwyższy poziom zaangażowania w jego sprawę. Koncentrujemy się na dostarczaniu praktycznych rozwiązań, które pomagają naszym klientom w rozwiązywaniu problemów i realizacji celów. Obsługa prawna obejmuje szerokie spektrum działań: od fachowego doradztwa, przez sporządzanie pism procesowych, aż po prowadzenie spraw sądowych i reprezentowanie klientów.

 

Odpowiadając na zróżnicowane potrzeby naszych klientów, świadczymy usługi w formie doraźnej pomocy prawnej, stałej obsługi adwokackiej w trakcie toczącego się postępowania, a także w ramach konsultacji, obejmującej m.in. ocenę zgodności zapisów prawnych w umowach i innych dokumentach.

 

Jeżeli szukasz skutecznego, doświadczonego i zaangażowanego w sprawę adwokata w Tarnobrzegu, zgłoś się do naszej Kancelarii Adwokackiej. Świadczymy profesjonalną pomoc prawną na każdym etapie postępowania przedsądowego i sądowego.

 

ADWOKAT JOANNA GARBULIŃSKA

UL.SIENKIEWICZA 9, 39-400 TARNOBRZEG

TEL. 725 379 764

Adwokat dr Mirosław Kopeć

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, na którym ukończył również studia doktoranckie, zwieńczone rozprawą z zakresu prawa karnego. Odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie, po której zdał egzamin adwokacki i uzyskał wpis na listę adwokatów.

Adwokat Joanna Garbulińska

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli, na kierunku prawo. Odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie, po której zdała egzamin adwokacki oraz uzyskała wpis na listę adwokatów. Aktualnie jest doktorantką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, przygotowując rozprawę z zakresu prawa administracyjnego.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego - z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania. Zapraszamy również na indywidualne konsultacje prawne w siedzibie naszej Kancelarii Adwokackiej w Tarnobrzegu.

O nas

Dobra i Skuteczna Kancelaria Adwokacka - Adwokat Tarnobrzeg - dr Mirosław Kopeć i Adwokat Joanna Garbulińska, to dobrzy specjaliści w dziedzinie prawa.

Dobry i skuteczny adwokat, to taki który w szybkim czasie udzieli Ci wsparcia w rozwiązaniu problemów prawnych, porad prawnych i poprowadzi w odpowiednim kierunku. Oboje świadczą takie kompleksowe usługi prawne w zakresie prawa cywilnego (spory sąsiedzkie, zasiedzenie, ustalenie granic) prawa rodzinnego (alimenty, rozwody, ustalenie kontaktów z dzieckiem, podział majątku), prawa pracy (spory pracownicze, o zapłatę, mobbing) 
i ubezpieczeń społecznych (świadczenie wypadkowe, emerytalno-rentowe, waloryzacja świadczeń), prawa administracyjnego oraz prawa karnego (obrona, odroczenie wykonania kary, warunkowe, przedterminowe zwolnienie, dozór elektroniczny), w tym prawa karnego skarbowego, prawa samorządu terytorialnego, prawa medycznego, prawa gospodarczego na rzecz osób  
i podmiotów gospodarczych.

Jesteśmy tutaj

Kontakt z nami

ul. Sienkiewicza 9, 39-400 Tarnobrzeg

Adwokat dr Mirosław Kopeć

NIP: 8672073920

REGON: 181014639

tel. 607 385 648

mirosławkopec@interia.pl

Adwokat Joanna Garbulińska

NIP: 8672250807

REGON: 387263283

tel. 725 397 764 

adwokat.joannagarbulinska@gmail.com