adwokat Kopeć Garbulińska Tarnobrzeg

"Niewiedza nie stanowi usprawiedliwienia

dla nieprzemyślanych działań.

Gdy się nie wie, gdy ma się wątpliwości, dobrze jest zasięgnąć porady..."

A.Sapkowski

adwokat Tarnobrzeg
adwokat Tarnobrzeg
adwokat Tarnobrzeg
adwokat Tarnobrzeg
adwokat Tarnobrzeg

ADWOKAT DR MIROSŁAW KOPEĆ

UL.SIENKIEWICZA 9,

39-400 TARNOBRZEG

TEL. 607 385 648

adwokat Tarnobrzeg
adwokat Tarnobrzeg
adwokat Tarnobrzeg
adwokat Tarnobrzeg
adwokat Tarnobrzeg

Adwokat Tarnobrzeg - Kancelaria adwokacka

Kancelaria adwokacka Tarnobrzeg

Świadczymy kompleksową obsługę prawną klientów indywidualnych, podmiotów gospodarczych oraz podmiotów instytucjonalnych, udzielając profesjonalnego wsparcia oraz pomagając w rozwiązywaniu spraw o szerokim spektrum. Zespół naszej Kancelarii tworzą doświadczeni i zainteresowani wieloma dziedzinami prawa specjaliści - adwokat dr Mirosław Kopeć oraz adwokat Joanna Garbulińska. Udzielamy fachowej, rzetelnej pomocy prawnej, zarówno procesowej, jak i związanej z doradztwem przedsądowym. Zapewniamy zachowanie pełnej poufności na każdym etapie postępowania. W codziennej pracy stawiamy na profesjonalizm, najwyższy stopień kompetencji, determinację, indywidualne podejście do każdego klienta oraz działanie zgodne z najwyższymi standardami i zasadami etyki zawodowej.

Adwokat Tarnobrzeg - zakres działań

Nasza Kancelaria Adwokacka w Tarnobrzegu udziela fachowego wsparcia z wielu dziedzin prawa. Bierzemy pełną odpowiedzialność za sprawy naszych klientów, dlatego do każdej z nich podchodzimy profesjonalnie. Dokonujemy rzetelnej oceny każdego zagadnienia prawnego, na podstawie której dobieramy optymalne rozwiązania - a wszystko to w celu ochrony dóbr i interesów naszych klientów. Dla każdej sprawy przygotowujemy indywidualną strategię działania, uwzględniającą zastosowanie odpowiednich instrumentów prawnych.

 

Zakres prowadzonych działań obejmuje:

 

 • prawo cywilne (m.in. spory sąsiedzkie, ustalenie granic, zasiedzenie, ochronę dóbr osobistych, zniesienie współwłasności, roszczenia wynikające z umów cywilnoprawnych, odszkodowania, renty, zadośćuczynienia, sprawy przeciwko zakładom ubezpieczeń),

 • prawo rodzinne (m.in. rozwody, separacje, podział majątku, alimenty, ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej),

 • prawo pracy (m.in. spory pracownicze, mobbing, dochodzenie odszkodowań od pracodawcy) i ubezpieczeń społecznych (m.in. świadczenia wypadkowe, emerytalno-rentowe, waloryzację świadczeń),

 • prawo administracyjne (m.in. reprezentację przed organami administracyjnymi, odwołania od decyzji administracyjnych, procesy inwestycyjne, koncesje i zezwolenia),

 • prawo karne (m.in. obronę, odroczenie wykonania kary, warunkowe, przedterminowe zwolnienie, dozór elektroniczny, sprawy o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, zatrzymanie lub tymczasowe aresztowanie), w tym również prawo karne skarbowe,

 • prawo spadkowe (m.in. nabycie spadku, zachowek, polecenie i zapis, niegodne dziedziczenie),

 • prawo samorządu terytorialnego (m.in. zamówienia publiczne, opinie prawne dotyczące projektów uchwał i decyzji administracyjnych, gospodarkę komunalną, ochronę środowiska i nieruchomości),

 • prawo gospodarcze (m.in. rejestrację przedsiębiorstw, zabezpieczenie i windykację należności, restrukturyzację, likwidację przedsiębiorstw),

 • prawo medyczne (m.in. naruszenie praw pacjenta, reprezentację placówek medycznych, spory z zakładami ubezpieczeń).

 

Świadczymy kompleksowe usługi prawne poprzez:

 

 • udzielanie kompetentnych i rzetelnych porad prawnych,

 • sporządzanie niezbędnych pism procesowych,

 • profesjonalne prowadzenie spraw i reprezentowanie klientów przed sądami wszystkich instancji oraz przed organami administracji publicznej i innymi instytucjami,

 • sporządzanie opinii prawnych,

 • tworzenie i opiniowanie umów,

 • negocjowanie warunków zawieranych umów,

 • dochodzenie odszkodowań,

 • dochodzenie należności od dłużników,

 • stałą obsługę prawną podmiotów gospodarczych i administracji publicznej,

 • pozasądowe rozwiązywanie sporów na drodze mediacji.

 

Adwokaci Tarnobrzeg - dlaczego warto skorzystać z usług naszej Kancelarii?

 

Każdą sprawę rozpatrujemy indywidualnie - podstawę naszego sukcesu stanowi zrozumienie potrzeb klienta i najwyższy poziom zaangażowania w jego sprawę. Koncentrujemy się na dostarczaniu praktycznych rozwiązań, które pomagają naszym klientom w rozwiązywaniu problemów i realizacji celów. Obsługa prawna obejmuje szerokie spektrum działań: od fachowego doradztwa, przez sporządzanie pism procesowych, aż po prowadzenie spraw sądowych i reprezentowanie klientów.

 

Odpowiadając na zróżnicowane potrzeby naszych klientów, świadczymy usługi w formie doraźnej pomocy prawnej, stałej obsługi adwokackiej w trakcie toczącego się postępowania, a także w ramach konsultacji, obejmującej m.in. ocenę zgodności zapisów prawnych w umowach i innych dokumentach.

 

Jeżeli szukasz skutecznego, doświadczonego i zaangażowanego w sprawę adwokata w Tarnobrzegu, zgłoś się do naszej Kancelarii Adwokackiej. Świadczymy profesjonalną pomoc prawną na każdym etapie postępowania przedsądowego i sądowego.

 

ADWOKAT JOANNA GARBULIŃSKA

UL.SIENKIEWICZA 9, 39-400 TARNOBRZEG

TEL. 725 379 764

Adwokat dr Mirosław Kopeć

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, na którym ukończył również studia doktoranckie, zwieńczone rozprawą z zakresu prawa karnego. Odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie, po której zdał egzamin adwokacki i uzyskał wpis na listę adwokatów.

Adwokat Joanna Garbulińska

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli, na kierunku prawo. Odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie, po której zdała egzamin adwokacki oraz uzyskała wpis na listę adwokatów. Aktualnie jest doktorantką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, przygotowując rozprawę z zakresu prawa administracyjnego.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego - z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania. Zapraszamy również na indywidualne konsultacje prawne w siedzibie naszej Kancelarii Adwokackiej w Tarnobrzegu.

O nas

Tarnobrzeg - Dobra i Skuteczna Kancelaria Adwokacka - Adwokat dr Mirosław Kopeć i Adwokat Joanna Garbulińska, to dobrzy specjaliści w dziedzinie prawa.

Dobry i skuteczny adwokat, to taki który w szybkim czasie udzieli Ci wsparcia w rozwiązaniu problemów prawnych, porad prawnych i poprowadzi w odpowiednim kierunku. Oboje świadczą takie kompleksowe usługi prawne w zakresie prawa cywilnego (spory sąsiedzkie, zasiedzenie, ustalenie granic) prawa rodzinnego (alimenty, rozwody, ustalenie kontaktów z dzieckiem, podział majątku), prawa pracy (spory pracownicze, o zapłatę, mobbing) 
i ubezpieczeń społecznych (świadczenie wypadkowe, emerytalno-rentowe, waloryzacja świadczeń), prawa administracyjnego oraz prawa karnego (obrona, odroczenie wykonania kary, warunkowe, przedterminowe zwolnienie, dozór elektroniczny), w tym prawa karnego skarbowego, prawa samorządu terytorialnego, prawa medycznego, prawa gospodarczego na rzecz osób  
i podmiotów gospodarczych.

Jesteśmy tutaj

Kontakt z nami

ul. Sienkiewicza 9, 39-400 Tarnobrzeg

Adwokat dr Mirosław Kopeć

NIP: 8672073920

REGON: 181014639

tel. 607 385 648

mirosławkopec@interia.pl

Adwokat Joanna Garbulińska

NIP: 8672250807

REGON: 387263283

tel. 725 397 764 

adwokat.joannagarbulinska@gmail.com