O nas - Zespół

adwokat Tarnobrzeg

O Kancelarii

 

Witamy na stronie Kancelarii Adwokackich - Adwokata Mirosława Kopcia, doktora nauk prawnych oraz Adwokata Joanny Garbulińskiej.

 Kancelarie Adwokackie świadczą kompleksowe usługi prawne w zakresie prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa administracyjnego oraz prawa karnego, w tym prawa karnego skarbowego, prawa samorządu terytorialnego, prawa medycznego, prawa gospodarczego na rzecz osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, zarówno w postępowaniu sądowym, jak i sprawach pozasądowych. Kancelarie świadczy również usługi w zakresie profesjonalnej pomocy prawnej w odzyskaniu należności, poprzez stałą współpracę ze skutecznymi komornikami.

 

 

Adwokaci posiadają szeroką wiedzę i doświadczenie z wielu dziedzin prawa, co umożliwia zarówno stałą obsługę firm, jak i współpracę przy realizacji konkretnych przedsięwzięć prawnych. Celem Kancelarii Adwokackich jest zapewnienie profesjonalnej obsługi prawnej oraz pełne usatysfakcjonowanie klientów. Bezpieczeństwo i komfort naszych klientów jest dla Kancelarii najwyższym priorytetem. Oferujemy usługi na najwyższym poziomie przy czym ceny usług dostosowujemy

do możliwości finansowych naszych Klientów.

 

 

Zapraszamy do zapoznania

się z profilem działalności

Kancelarii i do współpracy.

Nota biograficzna

 

Adwokat dr Mirosław Kopeć jest absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego

i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. W okresie od 1 października 2009 r. do 31 września 2010 r. odbył studia doktoranckie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, zwieńczone rozprawą doktorską z zakresu prawa   karnego pt: " Zwyczaj jako okoliczność wyłączająca przestępność czynu zabronionego w polskim prawie karnym".

W latach 2010-2012 odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie, zdając egzamin adwokacki

i uzyskując wpis na listę adwokatów.

 

Adwokat Joanna Garbulińska jest absolwentką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli, na kierunku prawo. W trakcie studiów zdobywała doświadczenie odbywając praktyki w Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli II Wydział Karny oraz w Kancelarii Adwokackiej adw. dr Mirosław Kopeć

w Tarnobrzegu.

W latach 2017-2020 odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie, zdając egzamin adwokacki i uzyskując wpis na listę adwokatów.

Od 2020 r. jest doktorantką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji przygotowując rozprawę doktorską z zakresu prawa administracyjnego.

 

 

O nas

Dobra i Skuteczna Kancelaria Adwokacka - Adwokat Tarnobrzeg - dr Mirosław Kopeć i Adwokat Joanna Garbulińska, to dobrzy specjaliści w dziedzinie prawa.

Dobry i skuteczny adwokat, to taki który w szybkim czasie udzieli Ci wsparcia w rozwiązaniu problemów prawnych, porad prawnych i poprowadzi w odpowiednim kierunku. Oboje świadczą takie kompleksowe usługi prawne w zakresie prawa cywilnego (spory sąsiedzkie, zasiedzenie, ustalenie granic) prawa rodzinnego (alimenty, rozwody, ustalenie kontaktów z dzieckiem, podział majątku), prawa pracy (spory pracownicze, o zapłatę, mobbing) 
i ubezpieczeń społecznych (świadczenie wypadkowe, emerytalno-rentowe, waloryzacja świadczeń), prawa administracyjnego oraz prawa karnego (obrona, odroczenie wykonania kary, warunkowe, przedterminowe zwolnienie, dozór elektroniczny), w tym prawa karnego skarbowego, prawa samorządu terytorialnego, prawa medycznego, prawa gospodarczego na rzecz osób  
i podmiotów gospodarczych.

Jesteśmy tutaj

Kontakt z nami

ul. Sienkiewicza 9, 39-400 Tarnobrzeg

Adwokat dr Mirosław Kopeć

NIP: 8672073920

REGON: 181014639

tel. 607 385 648

mirosławkopec@interia.pl

Adwokat Joanna Garbulińska

NIP: 8672250807

REGON: 387263283

tel. 725 397 764 

adwokat.joannagarbulinska@gmail.com