• sprawy w zakresie uregulowania stanu prawnego nieruchomości poprzez zasiedzenie, uwłaszczenie, służebności gruntowe, służebności przesyłu,

  • sprawy w zakresie o zniesienie współwłasności,

  • sprawy w zakresie sporów o własność oraz ochrona posiadania,

  • sprawy w zakresie ochrony dóbr osobistych,

  • sprawy w zakresie roszczeń wynikających z wszelkich rodzajów umów cywilnoprawnych,

  • sprawy o odszkodowanie, zadośćuczynienie rentę,

  • sprawy o zapłatę także umów konsumenckich, z weksla, w postępowaniu nakazowym, upominawczym wraz z windykacją należności,

  • sprawy z zakresu umów ubezpieczenia korporacyjnego, zbiorowego, indywidualnego auro-casco (AC), następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), odpowiedzialności cywilnej (OC), mienia, ubezpieczenia rolniczego, turystycznego, zdrowotnego, 

  • sprawy przeciwko zakładom ubezpieczeń.

Prawo cywilne

O nas

Dobra i Skuteczna Kancelaria Adwokacka - Adwokat Tarnobrzeg - dr Mirosław Kopeć i Adwokat Joanna Garbulińska, to dobrzy specjaliści w dziedzinie prawa.

Dobry i skuteczny adwokat, to taki który w szybkim czasie udzieli Ci wsparcia w rozwiązaniu problemów prawnych, porad prawnych i poprowadzi w odpowiednim kierunku. Oboje świadczą takie kompleksowe usługi prawne w zakresie prawa cywilnego (spory sąsiedzkie, zasiedzenie, ustalenie granic) prawa rodzinnego (alimenty, rozwody, ustalenie kontaktów z dzieckiem, podział majątku), prawa pracy (spory pracownicze, o zapłatę, mobbing) 
i ubezpieczeń społecznych (świadczenie wypadkowe, emerytalno-rentowe, waloryzacja świadczeń), prawa administracyjnego oraz prawa karnego (obrona, odroczenie wykonania kary, warunkowe, przedterminowe zwolnienie, dozór elektroniczny), w tym prawa karnego skarbowego, prawa samorządu terytorialnego, prawa medycznego, prawa gospodarczego na rzecz osób  
i podmiotów gospodarczych.

Jesteśmy tutaj

Kontakt z nami

ul. Sienkiewicza 9, 39-400 Tarnobrzeg

Adwokat dr Mirosław Kopeć

NIP: 8672073920

REGON: 181014639

tel. 607 385 648

mirosławkopec@interia.pl

Adwokat Joanna Garbulińska

NIP: 8672250807

REGON: 387263283

tel. 725 397 764 

adwokat.joannagarbulinska@gmail.com