Prawo jednostek samorządu terytorialnego

Kompleksowa obsługa organów administracji publicznej oraz jednostek im podległych, poprzez:

 1. Udzielanie porad prawnych oraz konsultacji w formie ustnej lub na piśmie w bieżących sprawach;
 2. Opracowanie pism , dalszych pism procesowych oraz dokumentów wymagających argumentacji prawnej;
 3. Przygotowywanie, opiniowanie projektów umów,
  w tym regulaminów, statutów i aktów wewnętrznych;
 4. Kompleksowe prowadzenie spraw w procesach sądowych we wszystkich instancjach, wraz z windykacją należności
  w postępowaniu egzekucyjnym;
 5. Prowadzenie postępowań administracyjnych przed organami administracji zarówno państwowej jak   i samorządowej oraz przed sądami administracyjnymi;
 6. Negocjowanie warunków zawieranych umów z partnerami handlowymi;
 7. Prowadzenie mediacji.

O nas

Dobra i Skuteczna Kancelaria Adwokacka - Adwokat Tarnobrzeg - dr Mirosław Kopeć i Adwokat Joanna Garbulińska, to dobrzy specjaliści w dziedzinie prawa.

Dobry i skuteczny adwokat, to taki który w szybkim czasie udzieli Ci wsparcia w rozwiązaniu problemów prawnych, porad prawnych i poprowadzi w odpowiednim kierunku. Oboje świadczą takie kompleksowe usługi prawne w zakresie prawa cywilnego (spory sąsiedzkie, zasiedzenie, ustalenie granic) prawa rodzinnego (alimenty, rozwody, ustalenie kontaktów z dzieckiem, podział majątku), prawa pracy (spory pracownicze, o zapłatę, mobbing) 
i ubezpieczeń społecznych (świadczenie wypadkowe, emerytalno-rentowe, waloryzacja świadczeń), prawa administracyjnego oraz prawa karnego (obrona, odroczenie wykonania kary, warunkowe, przedterminowe zwolnienie, dozór elektroniczny), w tym prawa karnego skarbowego, prawa samorządu terytorialnego, prawa medycznego, prawa gospodarczego na rzecz osób  
i podmiotów gospodarczych.

Jesteśmy tutaj

Kontakt z nami

ul. Sienkiewicza 9, 39-400 Tarnobrzeg

Adwokat dr Mirosław Kopeć

NIP: 8672073920

REGON: 181014639

tel. 607 385 648

mirosławkopec@interia.pl

Adwokat Joanna Garbulińska

NIP: 8672250807

REGON: 387263283

tel. 725 397 764 

adwokat.joannagarbulinska@gmail.com