• obrony w sprawach karnych, karnoskarbowych, o wykroczenia, w sprawach nieletnich-na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Policje, Prokuraturę lub inne organy, jak również na etapie postępowania sądowego,

  • prowadzenie spraw o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie,

  • sporządzanie zawiadomienia                  o możliwości popełnienia przestępstwa,

  • reprezentacja osób pokrzywdzonych przestępstwem,

  • sporządzanie aktów oskarżenia              i reprezentowanie pokrzywdzonych   w postępowaniu karnym,

  • reprezentowanie przed sądem oskarżyciela posiłkowego i obrona jego praw,

  • występowanie w roli oskarżyciela         w sprawach z oskarżenia prywatnego,

  • składanie wniosków o odroczenie wykonania kary, przedterminowe zwolnienie, przerwę w wykonaniu kary, dozór elektroniczny.

Prawo karne

O nas

Dobra i Skuteczna Kancelaria Adwokacka - Adwokat Tarnobrzeg - dr Mirosław Kopeć i Adwokat Joanna Garbulińska, to dobrzy specjaliści w dziedzinie prawa.

Dobry i skuteczny adwokat, to taki który w szybkim czasie udzieli Ci wsparcia w rozwiązaniu problemów prawnych, porad prawnych i poprowadzi w odpowiednim kierunku. Oboje świadczą takie kompleksowe usługi prawne w zakresie prawa cywilnego (spory sąsiedzkie, zasiedzenie, ustalenie granic) prawa rodzinnego (alimenty, rozwody, ustalenie kontaktów z dzieckiem, podział majątku), prawa pracy (spory pracownicze, o zapłatę, mobbing) 
i ubezpieczeń społecznych (świadczenie wypadkowe, emerytalno-rentowe, waloryzacja świadczeń), prawa administracyjnego oraz prawa karnego (obrona, odroczenie wykonania kary, warunkowe, przedterminowe zwolnienie, dozór elektroniczny), w tym prawa karnego skarbowego, prawa samorządu terytorialnego, prawa medycznego, prawa gospodarczego na rzecz osób  
i podmiotów gospodarczych.

Jesteśmy tutaj

Kontakt z nami

ul. Sienkiewicza 9, 39-400 Tarnobrzeg

Adwokat dr Mirosław Kopeć

NIP: 8672073920

REGON: 181014639

tel. 607 385 648

mirosławkopec@interia.pl

Adwokat Joanna Garbulińska

NIP: 8672250807

REGON: 387263283

tel. 725 397 764 

adwokat.joannagarbulinska@gmail.com