Prawo karne skarbowe

- reprezentacja przedsiębiorców w sprawach karnoskarbowych przed urzędami skarbowymi, inspektorami kontroli skarbowej, sądami oraz prokuratorami, policją oraz urzędami celnymi

 

- udzielanie porad prawnych, konsultacji      i opinii w zakresie prawnokarnej odpowiedzialności oraz prawnokarnych skutków podejmowanych decyzji gospodarczych,

 

- udział w negocjacjach z organami ścigania, w przypadku decyzji
o polubownym zakończeniu postępowania karnego (dobrowolne poddanie się odpowiedzialności)

 

- wsparcie prawne w zakresie przygotowania do kontroli poprzez udzielenie informacji o możliwym przebiegu kontroli, zakresie uprawnień kontrolującego, sposobie postępowania przed organami podatkowymi

 

- udzielanie porad prawnych w trakcie kontroli podatkowej poprzez dokonanie analizy dokumentacji, przygotowanie strategii obrony oraz przygotowanie odpowiedzi na pisma organów podatkowych, analizowanie protokołu kontroli wraz z przygotowaniem strategii dalszych działań

O nas

Dobra i Skuteczna Kancelaria Adwokacka - Adwokat Tarnobrzeg - dr Mirosław Kopeć i Adwokat Joanna Garbulińska, to dobrzy specjaliści w dziedzinie prawa.

Dobry i skuteczny adwokat, to taki który w szybkim czasie udzieli Ci wsparcia w rozwiązaniu problemów prawnych, porad prawnych i poprowadzi w odpowiednim kierunku. Oboje świadczą takie kompleksowe usługi prawne w zakresie prawa cywilnego (spory sąsiedzkie, zasiedzenie, ustalenie granic) prawa rodzinnego (alimenty, rozwody, ustalenie kontaktów z dzieckiem, podział majątku), prawa pracy (spory pracownicze, o zapłatę, mobbing) 
i ubezpieczeń społecznych (świadczenie wypadkowe, emerytalno-rentowe, waloryzacja świadczeń), prawa administracyjnego oraz prawa karnego (obrona, odroczenie wykonania kary, warunkowe, przedterminowe zwolnienie, dozór elektroniczny), w tym prawa karnego skarbowego, prawa samorządu terytorialnego, prawa medycznego, prawa gospodarczego na rzecz osób  
i podmiotów gospodarczych.

Jesteśmy tutaj

Kontakt z nami

ul. Sienkiewicza 9, 39-400 Tarnobrzeg

Adwokat dr Mirosław Kopeć

NIP: 8672073920

REGON: 181014639

tel. 607 385 648

mirosławkopec@interia.pl

Adwokat Joanna Garbulińska

NIP: 8672250807

REGON: 387263283

tel. 725 397 764 

adwokat.joannagarbulinska@gmail.com