Prawo medyczne

 

 • Sprawy w zakresie szkód majątkowych   i niemajątkowych na osobie (śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, krzywda) w następstwie popełnienia tzw. „błędów lekarskich” przy wykonywaniu zabiegów o charakterze leczniczym lub estetycznym;
 • Sprawy z zakresu naruszenia dóbr osobistych pacjentów
  i lekarzy;
 • Sprawy w zakresie funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej;
 • Sprawy w zakresie bieżącego świadczenia usług medycznych,
  w tym wykonywania zawodu lekarza        i lekarza stomatologa;
 • Sprawy w zakresie odpowiedzialności zawodowej lekarzy;
 • Sprawy w zakresie przymusowego podawania leczeniu osób
  z zaburzeniami psychicznymi, uzależnionych od narkotyków lub alkoholu;
 • Sprawy w zakresie wykonywania zabiegów medycznych bez zgody pacjenta
 • doradztwo w przedmiocie świadczenia usług medycznych, w tym indywidualnej praktyki lekarskiej oraz organizacji praktyki grupowej w postaci spółki;
 • tworzenie i opiniowanie umów dotyczących prowadzenia działalności medycznej;
 • stała obsługa prawna oraz przekształcenia zakładów opieki zdrowotnej;
 • reprezentacja sądowa                                      w postępowaniach cywilnych i karnych;

O nas

Dobra i Skuteczna Kancelaria Adwokacka - Adwokat Tarnobrzeg - dr Mirosław Kopeć i Adwokat Joanna Garbulińska, to dobrzy specjaliści w dziedzinie prawa.

Dobry i skuteczny adwokat, to taki który w szybkim czasie udzieli Ci wsparcia w rozwiązaniu problemów prawnych, porad prawnych i poprowadzi w odpowiednim kierunku. Oboje świadczą takie kompleksowe usługi prawne w zakresie prawa cywilnego (spory sąsiedzkie, zasiedzenie, ustalenie granic) prawa rodzinnego (alimenty, rozwody, ustalenie kontaktów z dzieckiem, podział majątku), prawa pracy (spory pracownicze, o zapłatę, mobbing) 
i ubezpieczeń społecznych (świadczenie wypadkowe, emerytalno-rentowe, waloryzacja świadczeń), prawa administracyjnego oraz prawa karnego (obrona, odroczenie wykonania kary, warunkowe, przedterminowe zwolnienie, dozór elektroniczny), w tym prawa karnego skarbowego, prawa samorządu terytorialnego, prawa medycznego, prawa gospodarczego na rzecz osób  
i podmiotów gospodarczych.

Jesteśmy tutaj

Kontakt z nami

ul. Sienkiewicza 9, 39-400 Tarnobrzeg

Adwokat dr Mirosław Kopeć

NIP: 8672073920

REGON: 181014639

tel. 607 385 648

mirosławkopec@interia.pl

Adwokat Joanna Garbulińska

NIP: 8672250807

REGON: 387263283

tel. 725 397 764 

adwokat.joannagarbulinska@gmail.com